Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kant'ın Eleştiri Öncesi Dönem Zaman Anlayışı
(Kant's Pre-Critical Period Concept of Time )

Author : Aykut Küçükparmak    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 205-223
    


Summary
Kant felsefesinin anlaşılmasında onun zamanın mahiyetine dair görüşleri önemli bir role sahiptir. Buna karşılık Kant’ın zamanın mahiyeti hakkındaki görüşleri nispeten ihmal edilmiştir. Bu çerçevede onun zaman teorisi üzerine bir inceleme gerekli görünmektedir. Kant düşünce hayatı boyunca zamanın mahiyeti üzerine farklı görüşler benimsemiştir. Bu farklılıklar en temelde eleştiri öncesi ve sonrası dönem düşüncelerinde kendini gösterir. Bu çalışmanın temel amacı Kant’ın eleştiri öncesi dönem zaman teorisini ortaya koyarak, eleştirel dönem düşüncelerinin anlaşılmasına zemin hazırlamaktır.

Keywords
Kant, eleştiri öncesi dönem, zaman, zamanın mahiyeti, mekân.

Abstract
His views of the nature of the time play an important role in the understanding of Kant’s philosophy. Whereas Kant's views on the nature of time are relatively neglected. In this framework, an examination on his theory of time seems necessary. Kant has adopted different opinions on the nature of time during the his life of thought. These differences most manifest themselves in pre and post-critical period thoughts. The main purpose of this work is to prepare the ground for understanding the Kant’s critical period thoughts by revealing the his pre-critical period time theory.

Keywords
Kant, pre-critical period, time, the nature of time, space.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri