Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekolojide Akılcılık Eleştirisinin Eleştirisi
(A Criticism of the Criticism of Rationalism in Ecology )

Author : Sevinç Türkmen    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 225-243
    


Summary
Ekoloji felsefesi tartışmalarında öne çıkan eleştirilerden birisi de insanmerkezciliğe ve akılcılığa dönük eleştiriler olmuştur. Kuşkusuz akılcılık denilince farklı tarzlarda birçok akılcı yaklaşım ele alınabilir. Ne var ki ekolojik tartışmalar açısından baktığımızda eleştiriye konu olan akılcılığın bilhassa modern düşünce ile birlikte ortaya çıkan ve bir bakıma insanmerkezciliğin de dayanaklarını oluşturan akılcılık olduğu söylenebilir. Bu eleştirileri değerlendirirken ise akılcı yaklaşımlar arasındaki ayrımların ve benzerliklerin göz önünde tutulması önemli gözüküyor. Zira bu yöndeki kimi eleştirilerde ekolojik bir varoluşun koşulu için aklın ya da modern insanın ontolojik olarak olumsuzlanmasına değin varabilen eğilimlere rastlanabiliyor. Ekolojik tartışmalarda insanmerkezciliğe ve akılcılığa dönük eleştirilerin oldukça meşru yanları olduğunu teslim etmekle birlikte bu yönde bir akılcılığın felsefede özellikle de modern düşünce ile nasıl desteklendiğinin kavranılması gerekiyor. Bununla birlikte ekolojik bir öze sahip olan ve olmayan akılcılık arasında ayrım yapma çabası bu yazının amacını oluşturmaktadır. Zira eğer ekolojik bir varoluş tarzının kuruluşuna ilişkin felsefi dayanaklar araştırılacaksa bunun olmazsa olmaz (sina qua non) boyutlarından birisi kategorik olarak yine akıl (eko-akıl) olacaktır.

Keywords
Akıl, akılcılık, insanmerkezcilik, ekoloji, eko-akıl.

Abstract
One of the most important criticisms in the philosophy of ecology debates is the criticism directed towards anthropocentricism and rationalism. There are different kinds of rationalist approaches. But we can say that the rationalist approach that is subject to criticism, when we think from the point of view of ecological debates, is the one that grounds anthropocentricism in modern thought. While evaluating these criticisms, it is important for us to bear in mind the differences and resemblances between various rational approaches. In some of these criticism, we find some tendencies such as ontological negation of reason or modern human (being) as the condition of an ecological existence. Criticisms towards anthropocentrism and rationalism in ecological debates have legitimate aspects but how kind of rationalism is supported by modern thought has to be understood. The aim of this paper is to try to differentiate between rationalism which has ecological essence and the one that has not it. Because, if the philosophical underpinnings concerning the construction of the way of ecological existence are to be investigated, it will be seen that it’s one of the sine qua non dimensions will be the reason (eco-reason) again.

Keywords
Reason, rationalism, anthropocentricism, modern thought, ecology, eco-reason.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri