Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Foucault'nun Etik Anlayışında Epimeleia Heautou-Sapere Aude İlişkisi
(The Relationship of Epimeleia Heautou-Sapere Aude in Foucault’s Concept of Ethics )

Author : Cengiz Mesut Tosun  & Mehmet Berk  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 129-146
    


Summary
20. yüzyılın önemli isimlerinden Michel Foucault, iktidar ve bilgi sistemleri üzerine yoğunlaştığı arkeoloji ve soybilim dönemlerinde yaptığı her türlü özne fikrini temelsizleştirmeye yönelik çalışmalarıyla bilinir. Foucault'ya göre “kurucu özne”, esasında iktidar ilişkileri ve bilgi sistemleri dahilinde “kurulan” bir öznedir. Bu bağlamda Foucault, modernizm ve aydınlanma düşüncelerinin 20. yüzyıldaki en keskin eleştirmenlerinden biri olarak tanınmaktadır. Foucault'da özne, hümanist bir gizemleştirme, bir kurmacadır. Fakat Foucault'nun çalışmalarının seyri, özellikle 80'li yıllardan itibaren “kurulan özne”den “kendi kendini kuran özne”ye evrilmiştir. Cinsellik üzerinden Hıristiyanlığa ve ardından da antik döneme uzanan etik çalışmalarıyla birlikte Aydınlanma'ya dair yeni bir etik okuma geliştirmiş ve eski tavrına kıyasla görece olumlu bir tutum edinmiştir. Makalemizde, Foucault'nun Kant ve Baudelaire üzerinden Aydınlanma'ya dair yaptığı yeni etik okumasını ve bu okumanın Yunanlara uzanan etik çalışmalarıyla ilişkisini konu ediniyoruz.

Keywords
Foucault, etik, cinsellik, kurulan özne, parrhesia.

Abstract
Foucault, one of the important figures of 20th century, is known with his works intending to undermine the idea of any subject in the period of archeology and genealogy in which, he was concentrated on the systems of power and information. According to Foucault, the “constructive subject” is essentially a “constructed” subject within the power relations and information systems. In this context, Foucault is known as the sharpest critics of enlightenment and modernism in the 20th century. The subject in Foucault is a humanistic mystery, a fiction. However, essentially since 1980’s, the course of Foucault’s work is evolved from the “constructed subject” towards the “the self-constructing subject”. He developed a new ethics reading about En-lightenment with his ethics works dating to Christianity and then to An-cient times via sexuality and adapted a relatively positive attitude com-pared to his old manner. İn this paper, we will take on Foucault’s new ethics reading about Enlightenment via Kant and Baudelaire and about the relation of this reading to the ethical studies that extend to the Greeks.

Keywords
Foucault, ethics, sexuality, constructed subject, parrhesia.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. Ve Tic.Ltd. Şti. Fırat Teknokent ARGE 2 Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cd. No : 67/Z-4 ELAZIĞ
Telephone :08503055523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri