Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Thomas Nagel’ın 'Fizikalizm' ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması
(The Comparison of 'Physicalism' and 'What is It Like to be a Bat?' of Thomas Nagel in the Context of the Search for Giving an Objective Account of Consciousness )

Author : Serdal Tümkaya    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 23-41
    


Summary
Thomas Nagel’ın “Yarasa Olmak Nasıl bir Şeydir” makalesi (1974) ve “Hiçbir Yerden Bakış” (1986) adlı kitabı aşırı derecede alıntılanmış iki eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla (i) bilincin öznel boyutunun nesnel-bilimsel bir açıklamasının tümüyle yapılabilmesinin mümkün olmadığını gösteren, veya (ii) fizikalizmin sıkıntılarını dile getiren, veya (iii) düpedüz fizikalizmin bir reddi olarak algılanmış veya kullanılmışlardır. Bu çalışmamda her üç algının da, değişen oranlarda, hatalı olduğunu savunuyorum. Tezimi savunabilmek için, söylediğim üç ana yorumun, her birini özetliyor ve bunların her birinin neden yanlış olduğunu gösteriyorum. Böylelikle Nagel’ın ana projesi olan nesnel fenomenoloji önerisini öne çıkararak tüm bu hataların bu projenin genelde pek incelenmemesi veya incelendiğinde yanlış algılanmasına dayandığını ortaya koyuyorum. Bunları ikna edici şekilde yapmak için gösterdiğim gerekçeler nihayetinde Nagel’ın nesnel fenomenoloji projesi aracılığıyla “bilincin öznel karakterini nesnel bir şekilde açıklamaya çalıştığı” şeklindeki ikinci tezimi destekleyecektir.

Keywords
Thomas Nagel, fizikalizm, nesnelcilik, indirgemecilik, Yarasa Olmak.

Abstract
“What is it Like to be a Bat” (1974) and “The View from Nowhere” (1986) of Thomas Nagel are two extremely cited pieces of analytic philosophy in the last century. The arguments presented in those works have been frequently cited as either problems of giving an objective-scientific account of consciousness or an outright denial of the possibility of a physicalist characterization of it. After summarizing all of them, I turn to show why they are mistaken. By this, I hope I will be able to show that all these mistakes are originated from either blatantly ignoring his objective phenomenology project or misunderstanding it. The reasons that I use to explain these misperceptions would also suggest that Nagel’s objective phenomenology project is some sort of constructing a theoretical and conceptual ground to have an objective account of the subjective aspect of experience.

Keywords
Thomas Nagel, physicalism, objectivism, reductionism, Being a Bat.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri