Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Different Views of Laws of Nature
(Farklı Doğa Yasaları Görüşleri Üzerine )

Author : Ömer Fatih Tekin    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 43-63
    


Summary
Bilim felsefesi çalışmalarında kabaca iki anlayış mevcuttur; Bilimin epistemolojisi ve Bilim metafiziği. Bilim metafiziği alanında doğa yasaları, nedensellik, zaman, uzam gibi kavramlar incelenmektedir. Bu çalışmada bilim metafiziği içindeki önemli konulardan biri olan doğa yasaları incelenmiştir. Büyük çerçeveden bakarsak doğa yasaları konusunda üç önemli bakış açısı vardır; Düzenlilik Teorisi (Regularity Theory), Gereklilik (Nomic Necessitation) ve Fıtratsal Özcülük (Dispositional Essentialism). Düzenlilik teorisinde David Lewis’in görüşleri incelenmiş, Gereklilik bölümünde David Armstrong’un ileri sürdüğü iddialar irdelenmiş ve son olarak fıtratsal özcülük kısmında ise Alexander Bird’ün ifadeleri diğer iki görüş ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Keywords
Doğa yasaları, düzenlilik teorisi, gereklilik teorisi, fıtratsal özcülük.

Abstract
There are roughly two main understanding in philosophy of science: Epistemology of Science and Metaphysics of Science. It is examined that some concept such as Laws of Nature, Causation, Time and Space into the metaphysics of Science. In this paper, it has been studied laws of nature which is one the most important subjects in metaphysics of science. Let’s think outside the box, there are three significant views about laws of nature; Regularity Theory, Necessita-tion Theory and Dispositional Essential views. It has been worked the views of David Lewis in regularity theory. In the section of nomic necessitation we have been scrutinised the arguments put forward by David Armstrong and finally the last section; it has been discussed Al-exander Bird’s views of dispositional essentialism comparing with the other two aspects.

Keywords
Laws of Nature, regularity theory, nomic necessitation, dispositional essentialism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri