Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Jean-Jacques Rousseau’nun Eğitim Anlayışının Temelleri: Birey Emile mi, Vatandaş Emile mi?
(Foundations of Jean-Jacques Rousseau’s Conception of Education: Individual Emile or Citizen Emile? )

Author : Devrim Kabasakal Badamchi    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 107-127
    


Summary
J.-J. Rousseau’nun siyaset felsefesine olan katkısı genellikle siyasi metinleri üzerinden tartışılmaktadır. Oysaki Rousseau’nun eğitim felsefesinin de siyasetle derinden bir bağı mevcuttur. Bu makalede Rousseau’nun siyaset felsefesinde eğitimle ilgili ahlaki ve metoda dayalı prensipler üstünde durulmaktadır. Cevaplanmaya çalışılan temel soru; Emile eserinden çıkarsayabileceğimiz bireyin eğitimi ile ilgili prensiplerin (doğacılık, hümanizm, deneyimlemenin önemi, ölçülülük ve özerklik), vatandaşın eğitimi ile ilgili prensipler olarak da kabul edilip edilemeyeceğidir. Başka bir deyişle, Emile’deki eğitimle ilgili prensiplerin Politik Ekonomi Üzerine Söylem ve Polonya Hükümeti ve Reform Tasarısı Üzerine Düşünceler eserlerine transfer edilip edilemeyeceği sorusunun cevaplanması hedeflenmektedir. Rousseau’nun uygulamasının aksine, Emile’deki tüm prensiplerin vatandaşın eğitimi için de tutarlı bir biçimde temel teşkil edebileceği iddia edilmektedir.

Keywords
Rousseau, Emile, eğitim, birey, vatandaş.

Abstract
The contribution of J. J. Rousseau to political philosophy has usually been debated with reference to his political texts. Indeed, Rousseau’s philosophy of education is closely linked to his political thought too. In this article, the moral and methodological principles of education in Rousseau’s political thought are analyzed. The main question to be answered is whether it is possible to accept the principles regarding the education of the i

Keywords
Rousseau, Emile, education, i

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri