Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


David Hume'da Doğal Hukuk ve Sözleşme Kuramının Eleştirisi
(David Hume's Criticism of the Doctrine of Natural Law and Contract Theory )

Author : Mehmet Türkan    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:2
Page : 169-203
    


Summary
Adalet kuramı bağlamında, siyaset felsefesindeki temel tartışmalardan biri de adil bir siyasal düzenin temelini oluşturan "doğal hukuk" anlayışının nasıl temellendirileceğidir. Bu açıdan ana hatlarıyla düşünce tarihine baktığımızda, iki temel yaklaşımla karşılaşırız. Bunlardan biri ve en çok taraftar bulanı, J.-J. Rousseau, T. Hobbes, J. Locke ve 20. Yüzyılda J. Rawls gibi düşünürler tarafından temsil edilen sözleşmeci ve rasyonalist yaklaşımken, diğeri D. Hume ve 20. Yüzyılda Hayek ve Nozik'te ifadesini bulan sözleşme karşıtı empirist yaklaşımlardır. Makalemiz sözleşmeci rasyonalist yaklaşımlara karşı D. Hume'un empirist argümanlarını konu edinmektedir.

Keywords
Doğal hukuk, toplum sözleşmesi, mülkiyet, hükümet, empirizm.

Abstract
One of the main discussions in the political philosophy within the context of the theory of justice is that how the understanding of the “natural law,” which constitutes the basis of a fair political order, would be grounded. In this respect, when we look at the history of thought in general, we encounter with two fundamental approaches. The one which has attracted most supporters is the contractarian and rationalist approach which has been represented by the philosophers such as J.-J. Rousseau, T. Hobbes, J. Locke and in the 20th century J. Rawls; others are the anti-contractarian and empiricist approaches which have found expression through the philosophers like D. Hume and in the 20th century Hayek and Nozik. Our paper deals with the empiricist arguments of D. Hume against the contractarian rationalistic approaches.

Keywords
Natural law, social contract, property, government, empirism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri