Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Saving Rule Following from Skepticism in Later Wittgenstein
(İkinci Dönem Wittgenstein'da Kural Takibinin Septisizmden Korunması )

Author : Yurdagül Kılınç Adanalı    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:2
Page : 01-17
    


Summary
İkinci dönem Wittgenstein’ın “mitolojik” ve soyut kural teorilerini ortadan kaldırmakta başarılı olup olmadığı hala tartışılagelen bir konudur. Sorun mühimdir, zira kural takibi kavramı ile alakalı olarak Wittgenstein’ın Platonik, idealist, konvansiyonalist, göreci ve hatta şüpheci görüşlere karşı duruşunu temellendirmektedir. Wittgenstein’ın kapsamlı bir teori ortaya koymakta başarısız olduğu ve hatta takip edilecek hiçbir kuralın mevcut olmadığı gibi septik bir sonucuna vardığı uzun süredir iddia edilmektedir. Bu makalede, kuralın uygulamasını belirleyen zorunlu şartları reddetse dahi Wittgenstein’ın kural mevzusunda septik veya göreci olmadığını iddia etmeye çalışacağım. Bilakis Wittgenstein, pratik temelli bir kural takibi kavramı geliştirir ve klasik nesnel yaklaşımları reddeder. Aslında o kural takibi kavramı ile felsefi tartışmalardaki nesnellik/öznellik, toplum/birey ve zihin/beden gibi temel bazı dikotomileri aşmak ister. Buna ilaveten bireyin kural takibindeki rolünü ve dolayısıyla ahlaki sorumluluğunu vurgular.

Keywords
Kural takibi, septisizm, normativite, kriter, ahlaki sorumluluk.

Abstract
Whether the later Wittgenstein succeeded in destroying “the mythologized” and abstract theories of rule following is still a matter for debate. The question is important because it grounds Wittgenstein’s position against a Platonist, idealistic, conventionalist, relativist and even skeptical views regarding the concept of rule following. It has been argued that Wittgenstein’s views on rule following does not succeed in giving a comprehensive theory. Some even argued that Wittgenstein’s views even leads to a skeptical conclusion that there are no rules to be followed. In this article, I argue that when Wittgenstein rejects necessary conditions that determinate the application of rules, he does not slip into a skeptical position. Rather, he introduces a concept of rule following based on practice, rejecting classical objectivist approaches. Through this concept, in fact, Wittgenstein wants to overcome certain dichotomies such as objectivity/subjectivity, society/i

Keywords
Rule-following, skepticism, normativity, criterion, moral responsibility.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri