Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Frege'nin Fonksiyon-Argüman Ayrımı ve Genel Önermelere İlişkin Analizi
(Frege’s Function and Argument Distinction and His Analysis of General Propositions )

Author : Mustafa Yıldırım    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:2
Page : 125-141
    


Summary
Özne-yüklem ayrımı gibi, gündelik dilin gramerinden kaynaklanan ve klasik mantıkta geniş bir uygulama alanına sahip olan pek çok ayrıma kuşkuyla yaklaşan Frege, bilim ve felsefe yapmaya uygun bir dilin inşası için bu ayrımları terk etmemiz gerektiğini düşünür. Geliştirmiş olduğu mantıksal sistemle, bilim ve felsefe yapmaya uygun ideal bir dili inşa etmiş olduğunu düşünen Frege, matematiksel analizden devraldığı pek çok nosyonu mantığa uygulamıştır. Frege’nin geleneksel özne-yüklem ayrımı yerine ikame etmiş olduğu fonksiyon/argüman ayrımı oldukça verimli bir analiz biçimini ortaya çıkarmıştır. Biz ise çalışmamızda, Frege’nin geleneksel özne-yüklem ayrımını neden terk ettiğine odaklanarak, bu ayrım yerine ikame etmiş olduğu fonksiyon-argüman ayrımından bahsedeceğiz. Sonrasında ise Frege’nin genel önermelere ilişkin geliştirmiş olduğu analizi serimlemeye çalışacağız.

Keywords
Özne-yüklem ayrımı, fonksiyon-argüman ayrımı, genellik, modern niceleme mantığı, Frege’nin mantıksal notasyonu.

Abstract
Frege, who have doubts about the various distinctions, such as subject and predicate distinction, which derives from the grammar of the ordinary language and has a broader scope of application in classical logic, thinks that we need to assign these distinctions so as to design a language which is suitable for philosophizing and doing science. Frege who thinks that with his logical system that has developed, design an ideal language is suitable for philosophizing and doing science, he applies to various notion borrowing from mathematical analysis to logic. Function and argument distinction which Frege substitute for the traditional subject and predicate distinction brings out widely productive style of analysis. In this paper, we will firstly concentrate on why Frege leaves the traditional subject and predicate distinction. Then, we will speak of function and argument distinction which substitute for subject and predicate distinction. Lastly, we will attempt to reveal Frege's analysis has developed about general propositions.

Keywords
Subject-predicate distinction, function-argument distinction, generality, modern quantificational lo

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri