Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mustafa Çevik'in 'Müslümanca Demokrasi' Düşüncesinin Eleştirisi
(A Criticism of Mustafa Çevik's Thought on 'Muslim Democracy' )

Author : Bekir Geçit    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:2
Page : 295-312
    


Summary
Siyaset felsefesi tarihinde öne çıkan temel problemlerden birisi toplum yönetimi sorunudur. Demokrasi, iktidarın seçimle belirlenmesi, farklı inanç ve anlayışlara sahip insanların birlikte yaşama imkânına sahip olması ve haklarının eşit ölçüde korunabilmesi bakımından önemli bir rejimdir. Mustafa Çevik’in Müslümanca Demokrasi anlayışı, İslam dininin insan ve adalet anlayışını merkeze alan, devlete karşı insanı önceleyen ve yücelten bir İslam anlayışı tasarısıdır. Çevik’in amacı demokratik sistemin İslam dininin temel ilke ve esaslarına aykırı olmadığını göstermektir. Çevik’e göre insan hakları ve demokrasi, insanların bir buluşu değil, Allah’ın insanlara öğrettiği değerlerdir. Dolayısıyla, demokrasinin temel ilkeleri ile İslam dininin temel ilkeleri arasında bir uyuşmazlık söz konusu olamaz. Bu çalışmada, Mustafa Çevik’in Müslümanca Demokrasi anlayışı, yeniliklere açık dinamik bir demokratik sistemle uyumluluğu ve toplum yönetimi sorununun çözülmesi arayışında verdiği cevapların irdelenmesi amaçlanmıştır. Çevik’in Müslümanca Demokrasi anlayışı, farklı inanç ve anlayışlara sahip insanlardan müteşekkil toplumlarda uygulanabilir bir sistem olmaktan uzak olduğu iddiasıyla değerlendirilmiştir.

Keywords
Müslümanca demokrasi, demokrasi, halk, seçim, yönetim, hak ve adalet.

Abstract
One of the main problems in history of political philosophy is the governing of society. Democracy is an important regime in terms of electoral determination of power, the possibility of people with different beliefs and understandings to live together, and the equal protection of their rights. Mustafa Çevik's concept of Muslim Democracy is a concept of Islamic understanding that centered on the understanding of humanity and justice of Islamic religion, advancing and praising the people against the state. Çevik's purpose is to show that the democratic system is not contrary to the basic principles and principles of Islamic religion. According to Çevik, human rights and democracy are the values that God teaches people, not a discovery of people. Hence, there can be no conflict between the basic principles of democracy and the basic principles of Islamic religion. In this study, it was aimed to examine Mustafa Çevik's Muslim Democracy concept, the compatibility of innovations with an open dynamic democratic system and the answers given in the search for solving the problem of community management. Çevik's Muslim Democracy concept was evaluated as being far from being an applicable system in a society composed of people with different beliefs and understandings.

Keywords
Muslim democracy, democracy, people, selection, government, right and justice.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri