Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Giambattista Vico'da Sosyal Bilimlerin Temelleri
(Foundations of Social Sciences in Giambattista Vico )

Author : Sema Önal    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:2
Page : 313-323
    


Summary
Vico, Batıda sosyal bilimlerin babası olarak kabul edilmiştir. Ona göre insan doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Tabiatı Tanrı yaratmıştır. Onu en iyi Tanrı bilir. Kültürü yaratan insandır. Toplumsal ve kültürel bir varlık olarak kültür dünyasını kesin bir bilgi ile bilebilir. Kültürler, ulusların içinde ortaya çıkar ve biçimlenir. Kültürün ilk ortaya çıktığı insan yaratımları mitolojilerdir. Mitoloji ilk insanların somut düşüncesinin örneklerini verir. Sosyal bilimler alanında inceleme yapabilmek için dile bakmak gerekir. Gelenek görenekler adetler kısaca toplumsal kurumlar dilde yansır. Dil bir kültür taşıyıcısıdır. Vico’da kültür ve medeniyet bir bütündür. Yani, Vico, maddi kültür ve manevi kültür ayırımı yapmaz. Bunlar birbirini dönüşümlü olarak doğurur. Zaman içinde her çağın ve ulusun kültürü gereği, doğruluk anlayışı değişebilir. Yani kültür ögeleri arasında değişebilir ilişkiler söz konusudur. Buna rağmen kültür alanının bilimsel bilgisi elde edilebilir. Çünkü bu alanda insan tabiatının birliğinden kaynaklanan genel ilkelere ulaşmak mümkündür. Vico’da kültür ve medeniyet bir bütündür. Yani, Vico, maddi kültür ve manevi kültür ayırımı yapmaz. Bunlar birbirini dönüşümlü olarak doğurur. Zaman içinde her çağın ve ulusun kültürü gereği, doğruluk anlayışı değişebilir. Yani kültür ögeleri arasında değişebilir ilişkiler söz konusudur. Buna rağmen kültür alanının bilimsel bilgisi elde edilebilir. Çünkü bu alanda insan tabiatının birliğinden kaynaklanan genel ilkelere ulaşmak mümkündür.

Keywords
Gambattista Vico, kültür, sosyal bilimler, kültür felsefesi, tarih felsefesi.

Abstract
Vico is considered to be the father of social sciences in the West. According to him, human nature is a social being. God has made the nature. God knows it best. Human is the creator of culture. As a social and cultural entity, he knows the world of culture with a certain knowledge. Cultures emerge and shape in nations. The first human creations that the cult has emerged are mythologies. Mythology gives examples of the concrete idea of the first people. It is necessary to look at the language in order to be able to examine it in the field of social sciences. Traditions, customs and social institutions are briefly reflected by the language. Language is a culture carrier. In Vico culture, state and civilization is a whole. Vico does not discriminate between material culture and spiritual culture. They produce each other alternately. The understanding of righteousness may change over time, according to the culture of every age and nation. So there are interchangeable relations between cultural objects. However, scientific knowledge of the cultural field can be obtained. Because, it is possible to achieve general principles derived from the unity of human nature in this area.

Keywords
Giambattista Vico, culture, social sciences, philosophy of culture, philosophy of history.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri