Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otoritenin Şiddet Kullanma Hakkından Söz Edilebilir mi?
(Is it Possible to Talk about the Authorities' Right to Violence? )

Author : Eray Yağanak    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:2
Page : 143-168
    


Summary
Bu makale otoritenin (siyasal erk ya da devlet) şiddet kullanma hakkından söz edilip edilemeyeceğini etik ve hukuk ile ilişkisi bağlamında incelemeyi ve otoritenin gerektiğinde güç kullanma yetkisinin meşru temellerini tartışmayı amaçlamaktadır. Tartışma, genel olarak, Toplumsal Sözleşme geleneğinin ve Doğal Hukuk öğretilerinin otorite, şiddet ve insan hakları kavrayışları çerçevesinde yürütülmüştür. Makale, temel olarak, otorite, şiddet ve insan hakları kavramlarının bağlamlarından kopuk bir şekilde ele alındığını ve bu nedenle de sorunların tespitinde ve çözümünde izlenen yolların beklenen ya da istenen sonuçları, etik ve hukuk arasında göz önünde bulundurulması gereken ayrımların dikkate alınmaması nedeniyle, ortaya çıkaramadığı iddiasını ileri sürmektedir.

Keywords
İnsan hakları, doğal hukuk, otorite, şiddet, güç, etik.

Abstract
In this article, the author intends to analyze whether one can talk about the Authorities' (political power's or State's) right to violence within the context of the ethical and legal relations, and to discuss the legal foundations of the authority's right to violence as required. The burden of the discussion is being carried out within the tradition of Social Contract and the doctrines of Natural Law. In this article, it is argued that the concepts of authority, violence and human rights, in general, are being discussed out of their relevant contexts, and as a result of this approach, especially when we ignore the distinctions between ethics and law, the expected or the desired results cannot be achieved.

Keywords
Human rights, natural law, authority, violence, power, ethics.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri