Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Masalların Politik İşlevi: Binbir Gece Masalları Örneği
(The Political Function of Tales: The Case of Arabian Nights )

Author : Sema Ülper Oktar    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:2
Page : 205-226
    


Summary
Masallar, çocukluk çağında birikmeye başlayan toplumsal hafızanın derin izleridir. Sözlü anlatı geleneğinin en önemli temsilcisi olarak gerçeklikle kurulan ilişkinin inşasında önemli bir işlevleri vardır. Bu işlevin mahiyeti felsefi bir araştırma için iyi bir başlangıç sunar. Masallar yalnızca çocukluk çağının eğitim ve eğlendirme araçları olarak değil, bir başka dünyanın olanağını dile getiren büyülü bir anlatımın temsili ile politik ve felsefi bir incelemenin konusu olarak ele alınabilirler. Binbir Gece Masalları ise, böyle bir inceleme için oldukça zengin içerikli bir zemin sunmaktadır. Bu çalışma masalların politik işlevlerine dair bir inceleme yapmayı ve Binbir Gece Masalları'nı bu çerçevede ele almayı amaçlamaktadır.

Keywords
Masal, Binbir Gece Masalları, felsefe, iktidar, politika.

Abstract
Tales that cumulate since an i

Keywords
Tale, One Thousand and One Nights, philosophy, power, politics.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri