Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


David Hume’un Siyaset Felsefesinin Epistemolojik ve Etik İçerimleri
(Epistemological and Ethical Implications of Hume’s Political Philosophy )

Author : Mehmet Türkan  & Zehragül Aşkın  
Type :
Printing Year : 2013
Number : 3:2
Page : 25-51
    


Summary
Siyaset felsefesinde David Hume, adaletin kökenine ilişkin tartışmalarda rasyonalist ve sözleşmeci yaklaşımlara karşı güçlü bir empirist karşı çıkışı ifade eder. Nitekim adaletin apriori ve ussal bir temeli olduğu argümanına karşıt bir yaklaşımla, düşüncelerini tarihsel-şüpheci bir çizgiye oturtan Hume’un adaletin kökenine ilişkin açıklamaları 20. yüzyılda Hayek ve Nozik’te yeniden yaşam bulmuştur. Bu bağlamda makale Hume’un adalet kuramının etik içerimini konu edinmektedir.

Keywords
Etik, erdem, adalet, öz-sevgi, altın çağ, ılımlı kıtlık, toplum.

Abstract
In political philosophy, David Hume, in the debate over the origin of justice, argues for a strong empiricist views in contrast to rationalist and contracting approaches. Indeed, Hume’s ideas about the origins of justice in a historical-skeptic perspective in opposition to the argument of that justice has a rational and a priori basis have been revived again by Hayek and Nozic in the 20th Century. In this context, the article aims to expose epistemological and ethical implications on Hume's theory of justice.<

Keywords
Ethics, virtue, justice, real-love, golden age, moderate scarcity, society.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri