Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


God and Gender in Islam
Feminist teoloji, büyük oranda teolojinin erkek egemen kültür üzerine kurulduğu tezine dayanır. Bu iddiaya göre mevcut teolojiler kadın bakış açısından yeniden gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir. Çünkü mevcut teoloji göreli bir teoloji olup erkeğin tarihteki deneyimine dayalı olarak gelişmiş bir erkekçi paradigma ile geliştirilmiştir. İslam ve feminizm kelimeleri birlikte düşünüldüğü zaman teolojik bağlamdan çok kadının İslam’daki hukuksal yerinin tartışıldığını görüyoruz. Bununla birlikte kadının İslam’daki hukuksal durumunun teolojik bir temeli olup olmadığı tartışılmalıdır. Allah’ın isimlerinin veya sıfatlarının bir cinsiyet veya erkekçi içeriği olup olmadığı gözden geçirilmesi gerekir. İslam dininde Allah’ın biyolojik olarak cinsiyet özelliği olan bir varlık olduğuna inanılmaz. Fakat metafor olarak Kur’an’da geçen kimi ifadelerin cinsiyet anlamı içerip içermediği araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu yazıda kadınların aleyhine yorumlanan bazı ayetlerin kendi gerçek anlamı mı yoksa bir tür yoksa erkek yorumu mu olduğu tartışılacaktır.<

Keywords
Feminizm, Tanrı, feminist teoloji, İslam, Hıristiyanlık, cinsiyet, erkek egemen kültür.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri