Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çağdaş Pragmatist ve Realist Hukuk Felsefelerinin Ontolojik ve Epistemolojik Kökleri
Çağdaş hukuk felsefesi ana akımlarından biri olan pragmatizm özellikle 18. yüzyıl sonrası İngiltere'sinde faydacılık temelinde, 19. yüzyıl sonrasında ise ABD ve İskandinav ülkelerinde realizm temelinde meşhur olmuştur. Hukuk felsefesi veya hukuk teorisi başlıklı kitaplarda bu akımlar, faydacı, pragmatist ve realist hukuk felsefeleri başlıkları altında ele alınmakta ve İngiliz ve Amerikan felsefelerinin bir nevi devamı olarak sunulmaktadır. Hâlbuki epistemolojik açıdan deneyci ve duyumcu, ontolojik açıdan realist, etik açıdan ise faydacı ve rölativist olan bu hukuk akımlarının kökleri felsefe tarihinin bütününde ve özellikle de Antik Yunan Felsefesinde aranmalıdır. İşte bu tarihi arka planı görünür kılmak için bu makalede, faydacılık, pragmatizm, realizm ve rölativizmin felsefedeki tarihine yeniden dönülmekte ve pragmatizmin kökleri aranmaktadır. Makalenin son bölümünde, pragmatizmin günümüz karmaşık ve etkileşimli sosyal gerçekliğine nasıl cevap verdiği, özellikle çağdaş realist ve pragmatist hukuk felsefecileri üzerine yapılan değerlendirmelerden alınan örnekler yardımıyla açıklanmaktadır. <

Keywords
Pragmatist hukuk, realist hukuk, hukuk felsefesi, İngiliz faydacılığı, Amerikan faydacılar.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri