Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Nature and Function of the State in the Framework of the Fundamental Principles of Libertarian Doctrine
Bu çalışmada öncelikle liberteryenizmin doğuşu, gelişimi ve temel ilkeleri hakkında bilgi verdik. İkinci olarak, söz konusu ilkeler çerçevesinde devletin doğası ve işlevini izah etmeye çalıştık. Çalışmadaki en önemli nokta, hürriyet doktrininin ilkeleri çerçevesinde niteliğini ve işlevini belirlemeye çalıştığımız devletin insan hakları karşısındaki durumudur. Tarihte insan hak ve özgürlükleri açısından en tehlikeli kurum olarak kabul edilen devletin nasıl özgürlükçü anlayış doğrultusunda insan hak ve özgürlüklerini koruyan bir kurum haline geldiğini göstermeye çalıştık. Liberteryenizm, Amerikada ortaya çıkmış bir siyasal felsefedir ve klasik liberal geleneğin takipçisidir. Liberteryenizmin gelişiminde üç eğilim etkili olmuştur. Bu eğilimlerin ilki faydacı siyaset felsefesinden uzaklaşma arzusudur. Diğer bir eğilim, liberteryenizmin etik temellerinin ortaya konulmasına duyulan ihtiyaçtır. Üçüncü eğilim ise faşizm, komünizm, sosyalizm gibi ideolojilerin egemen oldukları toplumlarda insan haklarının korunması konusundaki uygulamalardır. Liberteryenizm, bireysel özgürlük, sınırlı devlet, hukukun üstünlüğü gibi konularda diğer ideolojilerden ve klasik liberalizmden farklı düşünceler ortaya koymuştur. Özgürlüğü en yüksek siyasi değer olarak gören liberteryenizmin temel ilkeleri bireysel haklar, kendiliğinden doğan düzen ve sınırlı devlettir.

Keywords
Liberteryenizm, devlet, siyaset felsefesi, özgürlük, parlamento.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri