Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Edmund Husserl Fenomenolojisi Açısından Hukuka Bakış
Kıta felsefesinin önemli akım ya da geleneklerinin başında fenomonolojik gelenek gelir. Bilince bazı özel tekniklerle bağlanıldığında, öze ait kesin bir bilgiye doğrudan ulaşma imkânı olduğunu savunan bu gelenek içindeki filozoflar, bilinci, felsefi araştırmanın asli konusu olarak ele alırlar. Var olan şeylerin birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde olduklarını savunan fenomenologlar, felsefelerini ‘yaşam dünyası’na, başka bir deyişle, deneyim dünyasına dayandırmışlardır. Fenomenolojik yaklaşıma göre, hukuk normları, insanın toplumsal yaşamda eylemleriyle ilgili gerçeklerin neler olduğunu somut durum ve olayların akışı içinde araştırmamızı sağlar. Bu çalışmamızda felsefede kesinliği, şeylere (fenomenlere) geri dönmekte gören Husserl fenomenolojisini ortaya koymak suretiyle, insandan hareket eden fenomenolojik hukuk yaklaşımını incelemeye çalışacağız.<

Keywords
Fenomenoloji, öz, saf bilinç, Fenomenolojik indirgeme, epokhe.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri