Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Matematik Felsefesi Bakımından Matematik Nesnelerin Modellenmesi Üzerine
Matematik nesnelerin beş duyuya kapalı ve zihinsel varlıklar olduğu matematik felsefecilerinin çoğunluğu tarafından ortak kabul görmektedir. Ancak duyulara kapalı ve zihinsel bir varlık olan matematiksel bilginin duyulur dünyada bu denli etkili oluşu da yine düşünce tarihi boyunca tartışılmıştır. Bu çalışmada, duyulur cisim dünyasının nesnelerinin soyut matematik nesneleri açıklamak için nasıl model olarak kullanıldığı incelenecektir. Bu modellemeyi anlaşılır kılmak için bazı filozofların görüşlerinden faydalanılarak matematiksel nesneler olan sayı ve geometrik cisim kavramları üzerinden zihinsel ve duyulur olmanın ilişkisi açıklanacaktır. Yine modelleme ilişkisini daha iyi ifade etmek için günlük hayattan seçilen bir örnek olay üzerinden matematiksel bir kavram olan türev iki yönlü olarak incelenecektir. Türev örneğiyle birlikte hem somuttan soyuta hem de soyuttan somuta düşünme süreci örneklenecektir. Bu düşünce süreci açıklanırken, beş duyunun algıladığı cisim bilgisinin nasıl bir zihinsel varlık bilgiye dönüştüğü açıklanmaya çalışılacaktır. Zihinsel ve duyulur olmak arasındaki ilişki tarihte kelam geleneğinin kullandığı bir metodun örneklenmesiyle daha anlaşılır kılınmaya çalışılacaktır. Zikrettiğimiz tartışmaların metafiziksel bilgi ve matematiksel bilgi arasındaki ilişkiye vereceği muhtemel katkıya kısaca değinilerek çalışma sonlandırılmıştır.

Keywords
Matematik nesneler, sayma, ölçme, duyulur âlem, düşünülür âlem, türev, modelleme.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri