Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


McTaggart’ın Dine ve Metafiziğe İlişkin Görüşleri ve King’in Eleştirileri
İngiliz İdealizmi’nin önde gelen temsilcilerinden birisi olan McTaggart, kişici idealizm ya da ateist personalizm olarak adlandırılan yaklaşımın tipik temsilcisi olan ve sıra dışı görüşleriyle felsefe tarihinde kendine özgü bir konuma sahip olan bir mantıkçı ve metafizikçi filozoftur. McTaggart, en çok zamanın gerçekdışılığı argümanıyla bilinse de, onun dine ve metafiziğe ilişkin görüşlerini de oldukça ilginçtir. O, önceleri, geleneksel anlamda teizmin Tanrı’nın varlığına ilişkin ortaya koyduğu argümanlarına ve kavramsallaştırmalarına karşı çıkarak bunları eleştirmeye ve elemeye çalışır ki özellikle onun 1906 tarihli Some Dogmas of Religion başlıklı eserindeki temel amaçlarından birisi budur. Ancak onun magnum opusu kabul edilen The Nature of Existence’ta ise, McTaggart hem geleneksel teist iddiaları bir tarafa bırakır, hem de ateizmin savunuculuğunu yapmaya yönelir. Onun bir taraftan ruhun ölümsüzlüğünü savunup diğer taraftan irade özgürlüğüne karşı çıkması, yine sevginin ve kişiliğin önemine vurgu yaparak evrenin belli bir amaca sahip olduğunu düşünüp sonrasında da kişisel, her şeye gücü yeten bir Tanrı’nın varlığını yadsıması oldukça ilginçtir. Bu çalışmanın amacı, McTaggart’ın dine ve metafiziğe ilişkin görüşlerini ortaya koyarak bu görüşlere yöneltilen eleştirileri, özellikle de Martin Luther King, Jr. gibi teist ve aktivist bir düşünürün eleştirilerini ele almaktır. Bu çalışmanın sonunda ise McTaggart’ın dine ve metafiziğe ilişkin görüşleri değerlendirilecektir. Bu çalışmanın göstermeyi amaçladığı şey, McTaggart’ın dine ve metafiziğe ilişkin görüşleriyle felsefe tarihinde, özellikle de din felsefesi tarihinde oldukça sıra dışı bir konuma sahip olduğudur.

Keywords
McTaggart, Martin Luther King, personalizm, teizm, ateizm.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri