Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Narrative of “Civilization” within Frameworks of Contemporary Philosophy of Culture
Bu makale, insan zihinsel yapısının oluşumu da dahil olmak üzere, kültürün özelliklerinin tüm sosyal alan üzerindeki belirleyici etkisine dayandırılan bazı felsefi yaklaşımları incelemektedir. Başka bir deyişle, yazarları, toplum ve kültürün o kadar yakından bağlantılı olduğunu, örneğin kültürel veya medeniyetsel çöküş sürecinin, ayrı bir unsuru insan birey olan birçok kilit sosyal sistemin çökmesine neden olduğunu iddia ediyorlar. Modern ve postmodern kültürel yansımaların özgül dinamiği ışığında, çağdaş kültür teorisinde iki ana yaklaşımın karşılaşması en çok dikkat çekmeye değer. Postyapısalcı söylem ve sözde medeniyet yorumu da dahil olmak üzere yapısalcılığa belirli varyasyonlarında atıfta bulunuyoruz. Her iki yönün temsilcilerine göre, sosyal sistemin temeli kültürdür. Bu yaklaşımların farklılığı, kültür-medeniyetin kökenlerine ilişkin farklı bakış açılarından kaynaklanmaktadır. Bu yazının amacı, bu iki yön arasındaki farkı açıklığa kavuşturmaktır.

Keywords
İnsanlaşma, medeniyet, medeniyet süreci, medeniyet yaklaşımı, psikanaliz, yapısalcılık.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri