Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Eckhart’ın Mistik Düşüncesinde İnziva Kavramına Dâir Bir Değerlendirme
Meister Eckhart lâkâbıyla bilinen Johannes Eckhart 1260 yılında Thüringen’de dünyaya gelmiş olup ortaçağın en önemli teolog, mistik ve filozoflarından biridir. Eckhart’ın bir yandan mistik bir yandan filozof gibi lâkâblarla anılması onun hem Paris’te aldığı teoloji eğitimiyle ve akademik çalışmalarıyla hem de manastır hayatındaki tecrübesiyle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla Eckhart hem manastır tecrübesi hem de eserlerindeki metafizik konuları alışılmışın dışında yorumlamasıyla Hristiyan mistisizminin derin bir perspektif kazanmasında ve sistemleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Eckhart‘ın mistik düşüncesinin teşekkülünde Tanrı’nın doğumu (Gottesgeburt), inziva (Abgeschiedenheit), kırılma (durchbruch), Sükûnet (Gelassenheit) kavramları önemli kavramlardır. Bu kavramlar içerisinde Tanrı’nın doğumu (Gottesgeburt) onun Tanrı tasavvurunun teşekkülünde en önemli kavramlardan birisi olarak görülebilir. Nitekim Eckhart yaşadığı dönemde bu kavrama yüklediği anlam itibariyle teslis inancını tahrif ettiği ya da monist bir perspektfle yorumladığı eleştirisiyle kilise tarafından mahkemeye verilmiştir. İnziva onun eserlerinde kişinin varolmadan önceki hâle erişmesi, zihnin bütün imge, resim ve amaçlardan âzâde olarak kendini bilmenin aracı olabilmesi gibi yorumlarla kelime anlamını aşarak ontolojik ve metafizik bir anlama evrilmiştir. Bu makale inziva kavramını derinlikli bir şekilde irdeleyerek ortaçağ mistik düşüncenin babası olarak nitelendirilen Eckhart’ın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Keywords
Mistisizm, Ortaçağ, Dominiken tarikatı, Eckhart, inziva.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri