Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Husserl Fenomenolojisinde Bilinç Yaşantıları ve Modifikasyon
Bu makaleyle amaçlanan, Husserl fenomenolojisinin kavranılabilmesi için başat konumda olan ‘bilinç kipselliği’, ‘dolaysız sezi’, ‘refleksiyon’, ‘görüsel yaşantı’, ‘bilinç modifikasyonları’, ‘anlam kurucu bilinç’, ‘Intentionalit?t’, ‘görülenen edim’, ‘kavranılan nesne’, ‘içkin algı’, ‘boş yönelim’, ‘mutlak form’ vb. kavram ve sorunların açık kılınmasına doğrudan rehberlik edecek olan bilinç yaşantılarının önemini ve bilinç modifikasyonlarındaki işlevini çözümlemektir. Bu amaca uygun olarak bizim nasıl olup da refleksif bilince dair farkındalığımızı refleksiyona uğramamış bilinç yaşantıları üzerinden kurabildiğimiz sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. Husserl’in aktüel ve potansiyel yaşantılar arasında yaptığı ayrımdan hareketle nesne algısının fenomenolojik analizine değinilecek, bilhassa ‘Düşünceler I’ ile ‘Mantıksal Araştırmalar-II’ adlı eserlerinde öne sürdüğü görüşler ışığında Husserl’in bilinç yaşantıları ile ‘görü’, ‘Intention’ ve ‘refleksiyon’ arasında kurduğu bağıntılar ele alınacaktır. ‘Refleksif bilinç’ ile ‘yaşantıların refleksiyon öncesi bilinci’ arasındaki ayrımdan hareketle ‘yaşama deneyimi’, ‘görüsel yaşantı’dan ayrılacak ve ‘hatırlama’, ‘hayal kurma’ vb. etkinliklerdeki bilinç modifikasyonlarının fenomenolojik analizi yapılacaktır.

Keywords
Fenomenoloji, bilinç yaşantıları, bilinç modifikasyonu, bilinç kipselliği.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri