Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Principia Rhetorices Adlı Kitapçığın Işığında Erken Ortaçağ’da Retorik: Augustinus ve Pseudo-Augustinus İkilemi
Fransız rahip Jacques-Paul Migne’nin 221 ciltte topladığı Patrologia Latina serisinde, Kilise babalarından ve azizlerinden biri olan Augustinus’un (354-430) eserlerini yayınladığı ciltlerden ilkinin (PL32) appendix bölümüne iliştirdiği Principia Rhetorices adlı küçük eseri de onun ya da onun izinden gidenlerin görüşlerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Eserin yazarının kim olduğu üzerine pek çok tartışma mevcuttur. Bir özet niteliğinde kaleme alınmış olan eser toplamda on bölümden (caput) oluşur ve her bir bölümün içeriğini özetleyen kısa bir başlığı vardır. Bu çalışmada öncelikle Augustinus ve eserleri hakkında genel bir bilgi verilip Erken Ortaçağ’da retorik sanatı kısaca ele alınacaktır. Daha sonra Augustinus’a atfedilen Principia Rhetorices adlı kitapçıkta yer alan retorik üzerine düşünceler tablolarla özet biçiminde açıklandıktan sonra söz konusu eserin yazarı üzerine var olan tartışmalardan hareketle Augustinus ve Pseudo-Augustinus ikilemi üzerine görüşler belirtilecektir. Çalışmanın sonunda ise söz konusu kitapçığın özgün dili Latinceden dilimiz Türkçeye ilk çevirisi sunulacaktır.

Keywords
Aziz Augustinus, Pseudo-Augustinus, retorik, Kilise babaları, Principia Rhetorices, De Rhetorica, Migne.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri