Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Platon Homeros'u Neden Sevmezdi?
Homeros, MÖ yedinci yüzyıldan itibaren İyonya filozofları, ozanlar ve tarihçiler tarafından adı anılmaya başlanmış yüzyıllar boyunca da Yunan kültürüne etki etmiş önemli ozanlardan birisidir. Öyle ki Platon’a gelene kadar Homeros’un adını anmayan bir yazardan söz etmek neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni hem Homeros hem de Hesiodos’un destanlarında Yunanlıların tüm inançlarını, gelenek ve göreneklerini, duygu ve tutkularını açığa çıkaran bir dinin gizli olmasıdır. Tanrıların işlerinin, adlarının belirtildiği bu din aynı zamanda Yunanlıların mitolojisidir. Azra Erhat’ın ifadesiyle belirtmek gerekirse Homeros, “Platon zamanında yalnız bir şiir değil, kutsal bir kitaptır” (Homeros, 2014, s. 11). Yunan dini, politikası, askerliği konusunda temel bir başvuru kaynağı olan Homeros’un, Platon’un ideal devletinden sürgün edilmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu çalışmanın temel meselesini de Platon’un Homeros’la olan tartışması oluşturur. Bu bağlamda çalışma Platon’un Devlet isimli diyalogunu merkeze alarak filozof ve şair arasındaki çatışmayı ve Platon’u bu düşünceye iten nedenleri çözümlemeyi amaçlamaktadır.

Keywords
Homeros, taklit (mimesis), şair (poietes), eğitim (paideia), devlet (politeia).

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri