Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bultmann: Kritik Bir Teolojiye Doğru
Heidegger, ilk dönem Grek düşüncesi üzerine yazılarında, alethia’nın, logos yani lisan olarak değerlendirilmesiyle tedricen gelişen bir yanlış anlaşılmaya mahkûm edildiğini ve bu anlayış bozukluğunun da sonuçta, glossa yani söylem veya objektifleştirici konuşma şeklini aldığı üzerinde önemle durur. Heidegger’e göre bu, gerçek anlamadan uzaklaşarak, yanlış anlamaya doğru bir gidiş demektir. İşte bu olumsuz gelişme, Bultmann’ın ‘mitoloji’ üzerine getirdiği yorumun tam kalbinde yer almaktadır. Bultmann’a göre mitoloji, insanlığın eskatolojik (dünyanın sonu, yani Kıyamet öncesi döneme ilişkin ve uhrevî) kurtuluş beklentisini bir belirsizlik ve ümitsizliğin kuşatmasına sebep olmaktadır. Diğer bir deyişle, Heidegger’in yazılarında ‘lisan’ ve ‘söylem’ ne anlama geliyorsa, Bultmann’ın yazılarında da, ‘lisan’ ve ‘mit’ aynı anlama gelmektedir. Heidegger, Varlık ve Zaman’daki aşkıncı Dasein analizinin ötesine geçtiğinde ve Beyanın (Ereignis) ontolojik farklılığı üzerine konuşmaya başladığında, Bultmann’ın, beyanı, Allah’ın, Hz. İsa ile bildirdiği eskatolojik (ahirete yönelik) kurtuluş fiili olarak anlaması üzerinde çok büyük ve derin bir tesir bırakmıştır ki ferd, ancak hayati bir ontolojik ehemmiyet arz eden bu anlayış sayesinde Hz. İsa’ya yönelen bir tutumda karar kılabilir.

Keywords
Vahiy, aletheia, Bultmann, Heidegger, Herakleitos, hermeneutik.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri