Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Şebüsteri’nin Tasavvuf Felsefesi ve Gülşen-i Raz’daki Görüşlerinin İncelenmesi
Özellikle Gülşen-i Raz İslam düşünce tarihinde tasavvuf felsefesi açısından bir şaheser olarak kabul görmüştür. Gülşen-i Raz Horasan sûfîlerinden Emîr Hüseynî Sâdât-ı Herevî’nin sorularına cevap olarak şeyhi Bahâeddin Ya‘kub’un isteğiyle kaleme alınan Farsça bir mesnevidir. Bu eser üzerine birçok şerh yazılmış olup çeşitli dillerde bu eserin çevirisini görmek mümkündür. Şebüsteri bilgi ve mana ehli tarafından kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplardan bu eserin meydana geldiğini söylemektedir. Emir Hüseyni’nin sorularının, tam da tasavvuf felsefesi açısından sorulması gereken sorular olması bizim için büyük bir talihtir. Çünkü Gülşen-i Raz’daki sorular ve yanıtlar tam olarak bir tasavvuf felsefesini inşa eder. Biz de onun bu eserindeki tasavvuf felsefesi görüşlerini bu çalışmada açıklama, betimleme ve yorumlama tekniği ile değerlendirmeye çalışacağız. İşte tüm bu sorulara verilen cevaplar Gülşen-i Raz'ın tasavvuf felsefesi hakkında bize bilgi vermektedir. Biz de bu bilgiler ışığında Şebüsteri’nin tasavvuf felsefesini derli toplu ortaya koymaya, yeri geldikçe diğer büyük sufi ve düşünürlerin görüşleriyle karşılaştırmaya ve felsefi olarak değerlendirmeye çalışacağız.

Keywords
Şebüsteri, Gülşen-i Raz, tasavvuf felsefesi, düşünme, arif.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri