Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yanlış Bilinç Olarak İdeoloji ve Medyada Yeniden Üretimi
Disiplinlerarası bir kavram olarak oldukça zengin bir literatürü bulunan ideoloji, Marx ve Engels tarafından bireyin kendi sosyal konumunu fark etmesini önleyen ve burjuva değerlerince üretilen, yapay bir “yanlış bilinç” olarak tanımlanmıştır. Eleştirel teorinin temelini imleyen bu yaklaşıma göre ideoloji hakikati gizlemekte, gerçeği yeniden üretmektedir. Marksist eleştiri geleneğinde önemli yer tutan Lukacs, Gramschi ve Althusser de üretim araçlarına sahip olan burjuvazinin ideoloji üzerindeki tahakküm alanının toplumsal eşitsizliğin ve sömürünün devamlılığındaki etkinliğini ortaya koymaktadır. Bir ideoloji olarak söylem ise çeşitli temsiller aracılığı ile topluma nüfuz etmektedir. Modern toplumlarda en önemli söylem üretim merkezi olan medya, sosyal yapıda ideolojinin yerleşikleşmesi adına işlevsel bir rol üstlenmektedir. Medya söyleminin temel belirleyeni medyanın ekonomi politiği, yani üretim koşulları ve sahiplik yapısıdır. Dolayısıyla günümüzde medya egemen güçler lehine durumu tanımlamakta ve yanlış bilincin yeniden üretilmesine önemli katkı sağlamaktadır.

Keywords
İdeoloji, yanlış bilinç, medya, söylem, egemen söylem, yeniden üretim.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri