Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Adorno’da Kant’ın Özgürlük Kavrayışının Eleştirisi
Aydınlanma felsefesinin özünü teşkil eden pozitivist perspektif ve onun bağlı olduğu akıl kavrayışı üzerine eleştirel düşüncelere sahip olan Adorno, Kant’ın katı bir şekilde yasaya bağlılığı merkeze alan özgürlük nosyonunun soyut, deneyimden kopuk, zorlayıcı/baskıcı bir nitelikte olduğunu ifade eder. Buna göre doğanın kör gücü karşısında aklı devreye sokan Kant, özgür eylemi saf akla göre hareket etme şeklinde açıklar. Ahlak yasalarını özgürlük yasaları olarak ele alan Kant’ta özgürlük hem aklın mutlak biçimde kullanılması hem de itaat edilmesi ve ona göre davranılması gereken yasa olarak değerlendirilir. Bu bağlamda Adorno, otoriter düşüncelere sahip olmasa da Kant’ın ahlak felsefesinin başka türlü davranmaya izin vermeyecek şekilde yapılandırıldığını ima eder. Adorno’nun düşüncelerinden hareket eden bu çalışma sözü edilen çerçeve içerisinde Kant’ın özgürlük kavrayışını dört kısımda değerlendirmeyi amaçlamaktadır: (i) Doğanın nedenselliği karşısında dengeleyici bir güç olarak özgürlük, (ii) deneyimden koparılan ve tinselleştirilen özgürlük, (iii) yasayı merkeze alarak eylemde bulunmayı ifade eden özgürlük (iii) burjuva çalışma ahlakı ile iç içe olan özgürlük.

Keywords
Adorno, Kant, özgürlük, nedensellik, yasa.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri