Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Value-Normative Basis of Interaction of Civil Society and Legal State
Makale, modern küreselleşme süreçleri bağlamında değerlerin sivil toplum ve Hukuk devletinin oluşumu üzerindeki etkisinin sınırlarının incelenmesine ayrılmıştır. Bunu yapmak için, sistem yöntemi, mantıksal-semantik yöntem, belgesel analiz, karşılaştırma yöntemleri vb.gibi genel ve özel bilimsel bilgi yöntemleri kullanılır. bu çalışmada kullanılır. Kişilerarası, sosyal ve yasal ilişkilerin günlük deneyimlerinden ahlaki olarak haklı davranış türlerinin antropolojik bir örneğine dayanan uzun bir tarihsel dönemde toplumda oluşan kültürün aksiyolojik bileşenine vurgu yapılır. Dönüşümsel ve jeopolitik süreçlerin etkisi altında, bu tür davranışların gelenekler, ayinler, gelenekler, ritüeller vb. normatif oluşumlarda özetlendiği bulunmuştur. Bu tür aksiyolojik başarıların sosyal kurumlarda açıklandığı, sosyal düzendeki değişikliklere, insan yaşamının ideallerine ve hedeflerine bağlı olarak değişiklikler kazandığı iddia edilmektedir. Bir vatandaş olarak insanın tam teşekküllü, aksiyolojik olarak motive edilmiş yaşamsal faaliyeti için ontolojik önemi göz önüne alındığında, “olmak” ve “sahip olmak” gibi hukuk yapma ve devlet kurma gibi değer-anlamsal kavramlarının önemi belirtilmiştir.

Keywords
Değerler, insan, sivil toplum, hukuk devleti, sosyo-felsefi söylem, hukuk felsefesi.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri