Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gyges’in Yüzüğü ve Bentham’ın Panaptikonu Bağlamında Görünürlüğün Kötülük ile İlişkisine Dair Bir Soruşturma
Platon, insanlarının çoğunun, ruhun en aşağı kısmı olan iştahanın hâkimiyeti altında olduğunu söyleyerek insanlara karşı güvensizliğini ortaya koyar. Modern felsefenin dikkat çekici isimlerinden biri olan Jeremy Bentham ise birçok konuda Platon’dan farklı bir konumda yer alır. Örneğin, mutlak değerleri tanımaz. Bu farklılıklara rağmen Platon için olduğu gibi Bentham için de toplumsal mutluluğun nasıl sağlanacağı önemli bir sorundur. Her iki düşünür için de toplumun mutluluğu için kötülüğün engellenmesi gerekir. Platon, Gyges’in yüzüğü efsanesi ile görünmezliğin nasıl kötülüğe yol açtığını anlatırken, Bentham da Panaptikon adlı eserinde sürekli görünürlüğün kötülüğü ortadan kaldıracağını ileri sürer. Bu çalışmada Platon ve Bentham’ın insanlara nasıl baktıkları, kötülüğü nasıl açıkladıkları ve kötülük ile görünürlük arasında nasıl bir ilişki kurdukları ortaya konmaya çalışılacaktır.

Keywords
Platon, Jeremy Bentham, Gyges’in yüzüğü, panaptikon, kötülük, görünürlük.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri