Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Building Individual in Erbakan's Educational Philosophy: Human and State Design
Eğitim insanlık ile yaşıt; bireyin kendini tanıması adına, yaşamında varlığını daha kaliteli olarak sürdürmek için zihinsel ve davranışsal boyutta oluşan sürekli yenilenme faaliyetidir. Bu süreklilik, öğrenimle desteklenerek eğitim faaliyetinin davranışsal bir olgunluğa doğru evrilmesini sağlar. Tarihsel düzlemde sosyal ve siyasal organizasyonlar bireysel ve kamusal alanda mutlu ve huzurlu bir yaşamsal doyuma ulaşmak için eğitim faaliyetini önemsemişler, belirli disipliner yöntemlerle sistematize etme gayretinde olmuşlardır. Eğitim, uygulanma sürecinde amaçlar yönünden dini, hukuki, sosyal ve iktisadi gibi çeşitlilik gösterse de hedefler yönüyle mutlu birey ve toplum düzenini sağlamaya yöneliktir. Eğitim uygulamalarında ortaya çıkan sorun ve aksaklıklar bazen yönetim aklı bazen de toplumsal akıl yolu ile düşünceden söze dönüşerek davranışsal çözümler üretme faaliyetine dönüşmüştür. Bu yönüyle eğitim, yaşamın sürekli gündeminde olmuş ve hassasiyet arz eden bir gündem olmuştur. Bu çalışmada bir dönem beynelmilel fikir ve eylemleriyle yakın dünya tarihine deruhte olmuş Necmettin Erbakan’ın eğitim felsefesi anlaşılmaya çalışılacaktır. Kendi çizimiyle ortaya koyduğu insan ve devlet modeli üzerinden eğitim yoluyla bireyde ve toplumda gerçekleştirmeyi amaçladığı değişim-dönüşüm fikri incelenecektir. Böylelikle Erbakan’ın eğitim eksenli faaliyetlerinin bu çalışma ile daha anlaşılabilir hale gelmesi amaçlanmıştır.

Keywords
Erbakan, felsefe, eğitim, insan, birey.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri