Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Edebiyat, Kurmaca ve Gerçeklik
Kurmaca kavramı edebiyat kuramı’nın teori ve pratiğinin merkezinde yer alır. Edebiyat, insanın içinde bulunduğu koşullara ve olgusal gerçekliğine meydan okuyan ve yeni bir gerçeklik yaratımı ile ortaya çıkan bir etkinliktir. Bir edebi eser her şeyden önce özellikle, “mümkün olmayan”ı yaratmak için farklı bir güce sahiptir. Bu güç, dille kurulan sonsuz imkâna işaret eder. Bir sonsuz imkânlar alanı olmak, ilk olarak günlük yaşamdaki olgusal gerçekliği temsil etmek yerine bir oluşum ve yaratım edimi olarak yeni bir gerçekliğe işaret eder. Zira kurmaca yaratım ile birlikte gerçeklik ve bilinç arasındaki ilişki mantığı radikal bir biçimde değişime uğramıştır. Kurmaca, günlük yaşamın ve algısının normlarınca kabul edilen gerçeklik algısını genişletmiş ve farklı gerçeklik düzlemlerine kapı aralamıştır. Böylece kategorik bir biçimde birbirinden ayrılan, madde-hafıza, bilinç-bilinçdışı, gerçeklik-gerçekdışı, nesnellik ve öznellik gibi alanlar arasındaki sınırlar tedrici olarak saydamlaşmıştır

Keywords
Edebiyat, kurmaca, olgusal gerçeklik, kurmaca gerçeklik, mümkün dünyalar.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri