Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hegel’in Ceza Teorisi Üzerine
Cezalandırma üzerine tartışmaların özü itibariyle devlet teorileri ile benzerlik gösterdikleri ve her ikisinin de dile getirildikleri çağın siyasal-teolojik çerçevelere dayandığı söylenebilir. Hegel’in ceza teorisi Hegel’in ceza teorisi tam da böyle bağlam içinde anlam kazanır. Hegel birey ile toplum arasındaki ilişkinin yeniden düzenlendiği modern dönemde kendini gösteren dönüşümler ışığında cezanın ve dolayısıyla suçun kökensel olarak yeniden tanımlanması gerektiği önerisi ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Hegel’in hak ve tanınma bağlamında temellendirdiği ceza teorisi öncelikle tarihsel olarak konumlandırılmaya çalışılacaktır. Ardından cezayı bir sonuç; adaletin bir tecellisi olarak gösteren genel eğilimden farklı olarak kurucu bir kavram olarak nasıl temellendirildiği tartışılacaktır. Hegel kapitalizmin ve anayasal bir devlet düzeninin yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmakta olduğu bir dönemde suç ve cezayı tartışırken eski biçimlerin revize edilmesinin; daha açık bir anlatımla ise kutsalın akıl ile ikame edilmesinin yeterli olmadığını ileri sürmektedir. Hegel’e göre modern dünyada ceza, olması gereken aracılığıyla belirlenen suç bağlamında bir sonuç değil aksine suçu mümkün kılan edimdir.

Keywords
G.W.F. Hegel, ceza, suç, modern ceza teorileri

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri