Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Farabi'nin Felsefesinden İktisat Felsefesine: İdeal İktisat
Çalışmanın amacı; ideal bir iktisadi düzen için gerekli felsefi altyapının hangi unsurlarla inşa edilebileceğini Fârâbî’nin felsefesi aracılığıyla tespit etmek, günümüz ekonomik koşullarında filozofun felsefi yaklaşımından elde edilebilecek faydaları değerlendirmek ve tartışmaktır. Araştırmada, felsefesini doğru bir şekilde anlamlandırmak ve özümsemek gayesiyle, öncelikle yaşadığı dönemin filozof üzerindeki etkilerine, akabinde bu etkilerin felsefi dünyasındaki muhtemel yansımalarına değinilmiştir. Filozofun taranan eserlerinde iktisat felsefesiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan hususlar; ayıklanmış, tasnif edilmiş, kümülatif olarak değerlendirilmiş ve uygun görülen başlıklar altında okuyucuya aktarılmıştır. Fârâbî’nin felsefesinden günümüze yönelik ideal bir iktisadi sistem için gerekli felsefi unsurların “tevhid akidesi ve kolektif bilinç”, “ideal insan” ve “ideal toplum” olarak kavramsallaştırılabileceği tespit edilmiştir. Bu kavramların tanım ve kapsamı verilerek iktisat felsefesinde ne anlama gelebileceği değerlendirilmiştir. Düşünürün bilhassa insana dair önemli tespitleri aracılığıyla iktisat alanındaki çalışmaların multidisipliner bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. İdeal devleti tasavvur etmekte olan filozofun ifade ettiği hususların ideal bir toplum veya ideal bir iktisadi sistem için gerekli felsefi unsurlardan farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Fârâbî, iktisat, felsefe, ideal iktisat, ideal insan, ideal toplum.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri