Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yüklemlemenin Anlamı: Tecrîdu’l-İ’tikâd Üzerine Bir İnceleme
Kategorik yargı, bir konu ile yüklemden oluşur. Yüklemin konuya nispet edilmesi sonucunda yüklemleme oluşur. Aralarında hiçbir ilişki bulunmayan iki kavram arasında yüklemleme kurulamaz. Konu ve yüklem mutlaka birbiriyle bir noktada ilişkili olmalıdır. Bu ortak nokta, yargının birliğini sağlamaktadır. Bu çalışma ‘bir önerme veya yargıda konu ile yüklemin birliği nasıl sağlanır’? sorusuna verilen cevabı incelemektedir. Bu nedenle çalışmamız müteahhirin dönem kelamının etkili eserlerinden biri olan ve Nasîruddin Tûsî’nin (ö. 672/1273-74) kaleme aldığı Tecrîdu’l-İtikâd adlı eseri esas alarak bu soruya cevap vermeyi hedeflemektedir. Tûsî, bir önermede konu ve yüklemin birbirine özdeş olması gerektiğini belirtmektedir. Fakat ona göre bu özdeşlik tam bir özdeşlik değil, kısmî bir özdeşliktir. Yani konu ve yüklem bir noktada birleşmelidir. Çalışmamızda tam özdeşliğin niçin varsayılamadığı izah edilerek kısmî özdeşlik varsayımının bir analizi yapılmış ve yargının birliğini sağlayan teorinin kısmî özdeşlikçi yüklemleme teorisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Yüklemleme, özdeşlik, önerme, yargı, anlam.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri