Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Plotinus'un Siyaset Teorisi
Neoplatonizm, Stoacı felsefi düşüncenin egemen olduğu Roma’da doğmuş felsefi bir akımdır. Bu felsefi akımın kurucu filozofu Plotinus ortaya koyduğu sudûr nazariyesi ile hem Hristiyan hem de İslam dünyasını derinden etkilemiştir. Bir, Akli-İlke ve Nefs hipostazları çerçevesinde yaratılışı açıklayan ve bu yaratılış üzerinden duyulur kozmosu temellendiren Plotinus, ağırlıklı olarak varlık felsefesiyle ilgili yazılar kaleme almıştır. Plotinus, metafizik alanda Platon’un izinde derinlikli felsefi nazariyeler koyarken onun ideal devlet tasarımı konusunda Platon’u takip etmemesi ve bu alanda derinlikli bir eser veya eserler ortaya koymaması câlib-i dikkattir. Bu manada, ömrünün önemli bir bölümünü Roma imparatorluğunun başkenti Roma’da geçiren Plotinus’un siyaset felsefesiyle ilgili düşüncelerinin ne olduğu, nasıl bir perspektife sahip olduğu ve bir nazariye üretip üretmediği hususları tartışmaya açıktır. Bu makale, Plotinus’un siyaset felsefesiyle ilgili genel bakış açısını Enneadlar çerçevesinde ele almaktadır.

Keywords
Plotinus, siyaset felsefesi, politika, ideal devlet, etik, bilge, Stoacılık.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri