Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Aristoteles'in Ablak Ruhu
Ruh-beden ilişkisi, yani ruhun bedenden müstakil bir varlığı olup olmadığı konusunda Aristoteles’in geleneksel ruhla bedeni birbirine indirgenebilir sayan birci ve ruhun bedenden müstakil bir varlığının olduğunu savunan ikici kamplardan ikincisine dâhil olduğu, ruhun ölümsüzlüğüne ve/veya ruh göçüne inandığı iddiaları filozofun Ruh Üzerine eserinin özellikle birinci kitabında ortaya koyduklarıyla çelişkili görünür. Sözkonusu kitapta Aristoteles, bircileri ruhla beden birbirine indirgendiğinde bedenle cesedi birbirinden ayıracak bir canlılık ilkesi olmayacağını söyleyerek çürütür. İkicilere ise ruhun en ruha özgü görünen hâllerinin bile bedenden bağımsız olmadığını, bu hâllerin birer maddeye içkin logos’lar olduğunu [logos enylos], dolayısıyla ruhun bedenden müstakil olamayacağını söyler. Ruha özgü bu hâller cisimlerin soyutlamaları olan geometrik şekiller kadar dahi bedenden müstakil değildir. Onlar daha ziyade ablak gibi, işaret ettiği bedenden/cisimden, yani surattan ayrı düşünülemeyecek olan şeylerdir. Ruh bedenin yetkinliği [entelekheia], işler olmaya [energeia] hazır olma hâlidir, dolayısıyla ne ona indirgenebilir, ne de ondan müstakil var olabilir. İşbu mütevazı çalışma, Aristoteles’in ne birci ne de ikici olan sözkonusu pozisyonunu temellendirme amacındadır.

Keywords
Ruh, beden, bircilik, ikicilik, hâller, yetkinlik.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri