Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tarihsel Arka Planı Bağlamında Hegel’in Anayasa Düşüncesi
İktidarın sınırlanması bağlamında yürütülen modern devlet tartışmaları anayasa konusunu temel bir sorgulama olarak görmektedirler. Tarihsel olarak bakıldığında anayasanın neliği üzerine süregiden felsefi tartışmalar ağırlıklı olarak hukuki sorgulamalarla aynı zemini paylaşmaktadır. Tartışmalar genellikle kendisine nesne olarak bir “anayasal devlet” veya bir “anayasalı devlet” fikrini almaktadırlar. Felsefi bağlamda öne çıkan bir diğer yaklaşım ise devlet ve anayasanın aslen özdeş olduğu fikrine dayanan yaklaşımdır. Hegel’in kendi çağında Almanya’da süregiden anayasa tartışmaları ışığında söz konusu özdeşlik düşüncesine sahip olduğu söylenebilir. Her ne kadar Hegel’in anayasa düşüncesi asli olarak “Hukuk Felsefesi’nin Prensipleri” başlıklı çalışmasında tartışılıyor ve olsa da filozofun erken dönem metinlerinden başlayarak anayasa üzerine düşüncelerini takip etmek mümkündür. Bu çalışmada öncelikli olarak Hegel’in anayasa fikri üzerine yürüttüğü tartışmalar tarihsel bir bağlamda ele alınacak ve Hegel’in yürüttüğü anayasa tartışmasının temel anlamı üzerine bir inceleme sunulacaktır. Bu tarihsel okuma denemesi ayrıca modern devlet tartışması bağlamında belirli bir tavrı da gözler önüne sermektedir.

Keywords
G. W. F. Hegel, anayasacılık, Alman Anayasası, hukuk felsefesi, bildung.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri