Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


José Saramago’nun Din Eleştirileri Üzerine Bir Analiz
Nobel ödüllü, Portekizli roman ve öykü yazarı olan Saramago, çok uluslu şirketler ve küreselleşme karşıtlığının yanı sıra ateist görüşleriyle de tanınmaktadır. Eserlerinde din, tanrı, kötülük, kader, ruh vb. metafizik kavramlardan sıkça bahseden Saramago, din olarak yakından bildiği ve üzerinde durduğu Yahudilik ve Hristiyanlığa dair eleştirilerini tüm dinleri kapsayacak şekilde biçimlendirmiştir. Hristiyanlığın yaygın olduğu bir coğrafyada insani zaafları kullanan bir kurumsal yapıyla karşılaşan Saramago’ya göre dinler, insanların zaafları sonucu ortaya çıkmış ve bu zaafları kullanan kurum ve insanlarca verimli bir arazi halini almışlardır. Onun, dinlerin ontolojik, epistemolojik ve değerler alanlarını temelden eleştirmekten ziyade uygulayıcılar ve istismarcılar üzerinde durduğu ve eleştirilerini de daha çok bu yönde yaptığı görülmektedir. Bu çalışmada, Saramago’nun neredeyse tüm çatışmalar ve istismarın kaynağı olarak gördüğü dine yönelik eleştirileri ve analizleri ele alınmaya çalışılmıştır.

Keywords
Saramago, din, ateizm, ötekileştirme, kurumsal din, edebiyat.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri