Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Devlet'in Filozofu Timaios'un Tanrısı mı?
Bu makalede Platon’un Devlet diyaloğunda karşımıza çıkan filozof-kral tasvirleri ile Timaios diyaloğunda resmedilen tanrı (Demiurgos) tasvirleri arasında bir koşutluk olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. Cevap aradığımız bu spesifik soru, “Platon’un diyaloglarındaki tanrı tasavvuru ile, filozof tasavvuru arasında bir paralellik olup olmadığı” şeklinde ifade edilebilecek bir üst soruyla ilintilidir. Mezkûr sorunun cevabını bulmak adına Devlet ve Timaios diyaloglarından seçilen pasajlar belirli temalar etrafında karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Makale üç ana merkez etrafında kurgulanmıştır. Bu merkezlerden ilki ideaların model oluşu, ikincisi ideanın modelliğinde yöneten yöneticinin mutlak iyi oluşu ve son olarak da yönetmenin ölçü, düzen ve uyum vermek üzere gerçekleşiyor oluşudur. Bu üç merkezi noktadan yola çıkılarak Devlet ve Timaios diyalogları karşılaştırılacak ve aralarındaki benzerlik gösterilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Platon, Devlet, Timaios, Demiurgos, filozof, Tanrı.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri