Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


‘Tikel’ Kavramının Mantıksal Yapısı ve Türkçedeki Kullanımları
“Bazı”, “en az bir” ve “birkaç” gibi tikel bir kaplamı gösteren Türkçe sözcükler cümlenin öznesine kısmi bir yüklemenin yapılacağını işaret ederler. İlk bakışta basit gibi görünen bu durum, özne ve yüklemden oluşan basit önermelerdeki bu iki kavramın birbiriyle varlıksal (ontolojik) ilişkisinin sonucunda oluşur. Tümel ve tikel önermeler olumlu ve olumsuz oluşuna göre dört standart formda belirir. Bu önermelerin öznesi ve yüklemi de tümel kavramlardan oluşur. Dolayısıyla iki tümel kavramın cümle yapısı içindeki tür-cins ilişkisinin tarzı, önermenin de tümel ya da tikel oluşuna yol açar. Ayrıca tikelin varlığa, tümelin yokluğa vurgusu, önermenin varlığı ya da yokluğu da işaret etmesi sonucunu doğurur. Bu çalışma kavramsal ve önermesel düzeyde bu ilişkileri tartışarak ve ontolojik yönünü sergileyerek “tikel”in var oluşsal yükü olduğunu da göstermiş olacaktır.

Keywords
tikel, tümel, var oluş, yokluk, mantık, özne, yüklem

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri