Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İbn Sina ve İhvan-ı Safa Bağlamında Matematikten Metafiziğe Sayı ve Nicelik Algısı
Sayı ve nicelik konusu binlerce yıldır tartışılan ve hala tanımının tam olarak yapılamadığı matematik felsefesinin en temel konusudur. Bu makalede İslâm felsefesinde sürekli ve süreksiz niceliği Pythagorasçı ve Aristotelesçi olmak üzere iki farklı yaklaşımla ele alan İhvan-ı Safa topluluğu ve İbn Sina gibi iki büyük felsefe ekolünün düşünceleri incelenmeye çalışılmıştır. Pythagorasçı öğretiden çok etkilenen İhvan-ı Safa, sayıları her şeyin temel ilkesi olarak kabul etmiş ve İhvan’la beraber Pythagorasçı anlayış İslâm’ın varlık anlayışının bir parçası haline gelmiştir. Diğer taraftan Aristotelesçi geleneğe bağlı kalan İbn Sina, kategoriler ekseninde ve cinslerin bağımsızlığı ilkesi bağlamında sürekli ve süreksiz nicelik kavramlarını ele almıştır.

Keywords
İhvan-ı Safa, İbn Sina, sayı, nicelik, matematik felsefesi, Aristoteles, Pythagoras.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri