Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Synchronic Approach to Comparative Research of Ukrainian Cultural Space in European Context
Ukrayna'nın gerçeği, Avrupa bağlamında sosyal ve kültürel çevrenin karşılaştırmalı olarak yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyuyor. Bu makalede, bu tarihsel ve felsefi yaklaşımın karşılaştırmalı analizi iki yönde verilmiştir: mekansal-metafizik ve sezgisel-görelilik. Araştırmanın alaka düzeyi, önde gelen geleneklerden birinin - dünyaya gelişmesine yol açan Batı dünyasının - belirli bir dünya görüşünün yükselmesi sırasında Avrupa kültürlerinin muhtemelen tartışmalı, ancak gelişmekte olan kümülatif analizine eşzamanlı yaklaşımıdır. Batılı olan, görünüşe göre Avrupalı "ortak" evrimsel yüceltilmesine neden oldu. Bu "ortak", Doğu halklarının ve fizyolojik estetik gibi dünya pratiklerinde yeni keşiflerin küresel önemini kanıtlamak için büyük öneme sahipti. Ukrayna deneyiminin kavramsal ilkelerinin özgünlüğü, Batı Avrupa deneyimi ile organik bir bağlantının kanıtıdır. Ortak Avrupa özellikleri, Avrupalılar ve Avrupa felsefi geleneğine içkin olan ortak bir kavramsal temeli anlatan, Ukrayna dilinin anlambiliminde uygulanan bir düşünce biçiminde de göze çarpmaktadır. Bu, Ukraynalıların dünya görüşü kaymalarını önemli ölçüde etkilemiş ve yeni görüş ve teorilerin ortaya çıkmasını desteklemiştir.

Keywords
Karşılaştırmalı felsefe, estetik, Ukrayna felsefî düşüncesi, kültürel bağlam, sinerji.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :MC Reklam Basın ve Yayıncılık, Eymir Mah. M.Golu Cad. L5-3 Golbasi, Ankara, TURKEY
Telephone :+90-312-596-45-92 Fax :+90-312-596-45-92
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri