Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Stoacı Neden Türleri
Antik ve Helenistik felsefede “hiçbir şeyin nedensiz olarak meydana gelemeyeceği” zorunlulukla kabul edilir. Bu önerme, Metafizik’in “bir şeyi ancak ilk nedenini anladığımızda bilebileceğimiz” iddiasıyla bir arada düşünüldüğünde, Antik ve Helenistik çağ filozofları için nedensiz bir oluşun ontolojik ve epistemolojik açıdan olanaksız olduğu açıktır. Muhtemelen Aristoteles’in “dört neden teorisi”, bu olanaksızlığı ortadan kaldırmak için ileri sürülmüş ilk sistematik çabadır. Bununla birlikte Helenistik dönemin etkili okullarından biri olan Stoacılık, Aristotelesçi dört nedenden “hem daha az hem de daha çok” neden ileri sürerek nedenlere dair farklı bir teori ortaya koyar. İlk bakışta çelişkili görünen bu teorinin ayrıntılarına odaklanan bu çalışma, Stoa fiziğinin “evrensel” ve “evrene içkin” bakış açılarıyla bu hususu nasıl temellendirdiğini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan çalışmanın odak noktası Stoa evreninde işleyen neden türleri ve bunlar arasındaki ilişkiler olacaktır. Böylece Stoacı determinizmin mahiyeti de ortaya konulmuş olacaktır.

Keywords
Stoa fiziği, ontoloji, neden, etki, determinizm.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri