Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Michael Oakeshott’ın Birey' ve 'Kitle İnsanı'nın Ortaya Çıkışı Üzerine Görüşleri
Siyaset felsefesinin en çetrefilli problemlerinden biri, bireyin ortaya çıkışıdır. “Birey” ya da “kitle insanı”nın ne zaman, nerede ve ne şekilde ortaya çıktığı; nasıl bir karaktere sahip olduğu; kendine uygun bir ahlak anlayışı, kendine uygun bir siyaset anlayışı, yönetme ve yönetilme biçimi geliştirip geliştiremediği, şayet geliştirdiyse bu ahlakın ve yönetme ve yönetilme biçiminin temel niteliklerinin ne olduğu; çağımızın taçsız kralı olup olmadığı; liderlere mi yoksa yöneticilere mi ihtiyaç duyduğu; insan ilişkilerinde kendisine nasıl yer bulduğu; medeniyetimiz üzerinde ya da yeni edinilen haklar, yükümlülükler ve bütün yaşam biçimi üzerinde nasıl bir etkide bulunduğu; gibi sorular siyaset felsefesinin cevap bulmaya çalıştığı temel sorulardan bazılarıdır. Bu makalenin amacı, Modern Avrupa tarihindeki en önemli olayın, “birey”in ortaya çıkışı olduğunu, aslında “kitle insanı”nın tamamen türev bir karakter olduğunu iddia eden Michael Oakeshott’ın yukarıdaki sorulara verdiği cevaplarla, siyaset felsefesindeki temel yanılgıları nasıl ortadan kaldırdığını “Temsili Demokraside Kitleler” denemesine dayanarak, gözler önüne sermektir.

Keywords
Michael Oakeshott, birey, kitle insanı, temsili demokrasi, popüler hükümet.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri