Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Charles Taylor’ın Eylem Felsefesi Bağlamında Muhammed İkbal’in Eylem Teorisinin İnşası
Bu makale Muhammed İkbal’in eylem kavramına ilişkin görüşlerini Charles Taylor’ın eylem felsefesi bağlamında ve ışığında felsefi olarak incelenmesini sunmakta ve İkbal’in kendi eylem teorisini inşa etmeyi amaçlamaktadır. İkbal eylem kavramını felsefesinin merkezi meselelerinden biri olarak ortaya koymasına rağmen bu kavram İkbal araştırmacıları tarafından yeterince ilgi görmemiştir. Eylem kavramı aynı zamanda yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren modern felsefenin de ilgi gören meselelerinden biri haline gelmiştir. Fakat bu modern felsefi alan mevcut haliyle batılı olmayan filozofların muhtemel katkılarını görmezden gelip batı düşüncesi merkezli bir yaklaşım sergilemektedir. Bu çalışma ile literatüre üç şekilde katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Birincisi, Müslüman bir filozofun eylem kavramına ilişkin görüşlerini ortaya koymak suretiyle çağdaş eylem felsefesinin tartışmalarına İslami bir bakış açısıyla katkıda bulunmak; ikincisi, İkbal’in hak ettiği ilgiyi görmemiş bir kavramını felsefi bağlamda incelemek suretiyle İkbal çalışmalarına katkıda bulunmak ve üçüncü olarak da, daha önce müstakil bir çalışmada bir arada ele alınmamış bu iki filozofun görüşlerini karşılaştırmak ve aralarında bir diyalog geliştirmek suretiyle karşılaştırmalı felsefe literatürüne katkıda bulunmaktır.

Keywords
Eylem felsefesi, çağdaş İslam düşüncesi, Muhammed İkbal, Charles Taylor, eylem.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri