Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Sosyal Bilimler Felsefesinde Değer-Yüklü ve Normatif Geleneğe Giriş
Sosyal bilimler felsefesinin yoğunlukla üzerinde durduğu alanlardan birisi olan metodoloji, bilimsel pratiğin ontolojik ve epistemolojik pozisyonunu ortaya koyar. Bu açıdan, positivist ve yorumcu metodolojinin sosyal bilimler felsefesine dair çalışmalarda anahtar rolü oynadığı söylenebilir. Bu çalışma, sosyal bilimsel pratikteki positivist epistemoloji ve metodolojiyi eleştirel olarak analiz etme ve yorumcu geleneğin sosyal bilimler için kaçınılmaz olduğunu gösterme çabasındadır. Diğer bir ifade ile çalışma, bilimde değer yargılarını ve normatif geleneği sosyal bilimci ve onun araştırma konusu olan toplum/birey özelinde gündeme getirecektir. Böylelikle, toplumsalın incelenmesinde salt fenomenler arası neden-sonuç ilişkisine odaklanan naturalist yaklaşımın sosyal bilim algısına ters düştüğü de çalışmanın iddialarından birisi olacaktır. Bu noktada, “sosyal bilim için sosyal bilim” gibi bir anlayıştan ziyade “toplum için sosyal bilim” gibi bir anlayış da gündeme gelecektir. Bu anlayışla bağlaantılı olarak, sosyal bilimin politika ile kuracağı temasın ontolojik olarak mümkün ve gerekli olduğuna dair tartışma da -etik olgusu göz önünde bulundurularak- çalışmanın sonuç bölümünde irdelenecektir.<

Keywords
Sosyal bilimler felsefesi, ontoloji, epistemoloji, pozitivizm, yorumculuk.


Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri