Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Epistemik Paradigmanın Seyri: Erdem-Güç-İktidar
Bazı kavramlar merkeze alınarak bir okuma yapmak istendiğinde düşünce tarihinin bütününe dönük kavrayışa ulaşılabilir; varlık, bilgi ve değer bunlardan bazılarıdır. Bizim amacımız felsefe tarihinin bu ve benzeri kavramlar üzerinden bir okumasını yapmak değildir. Gayemiz, erdem, güç, iktidar kavramlarının epistemik ilintileri üzerinden bir tartışma yürütmek, Batı düşüncesi açısından bir iz sürmektir. “Erdem, güç, iktidar” kavramları ilk çağrışımları itibariyle birincisi etiğin, diğer ikisi ise siyaset felsefesinin alanına girmektedir; ancak “erdem bilgidir, bilgi egemen olmaktır/güçtür, bilgi iktidardır” önermelerinde görüldüğü üzere bilgi ortak kavramdır. Malum bu ifadelerin ilki Sokrates’e, ikincisi Francis Bacon’a üçüncüsü de Michel Foucault’ya aittir. Dolayısıyla tartışmamız bu üç filozofun görüşleri temelinde bilgi, değer ve siyaset felsefesi temelinde olacaktır.

Keywords
Erdem, güç, iktidar, bilgi, değer, epistemik paradigma.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri