Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hakemlik Belgesi Alma


Akademik Teşvik Yönetmeliği'nde açıklandığı üzere, yapılan her bir hakemlik için puan verilmektedir. Akademik Teşvik için başvuracak hocalarımızın hakemlik yaptıklarına dair belge almak için sisteme girmeleri, ardından hakemlik yaptıkları makalelerin üzerine tıklayarak açmaları ve açılan sayfayı yazdırmaları yeterlidir.

Belge girişlerinde dergimiz için "alan indeksleri" yazısı seçilerek açılan kısma "Philosopher's Index" yazılmalıdır.

Bütün hocalarımıza teşekkür eder, mutlu yıllar dileriz.


Advanced Search


Announcements

  Duyurular

  Beytulhikme şu indeksler tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir: Academic Journals Database • Advanced Science Index (ASI) • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Akademik Araştırmalar İndeksi (ACAR) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • Dayang Journal System (DJS) • Directory of Open Access Journals (DOAJ) • Directory of Research Journals Indexing (DRJI) • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Genamics Journal Seek • Index Copernicus • Index Scientific Journals (ISJ) • International Scientific Indexing (ISI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • Pak Academic Search • Pak Directory of Open Access Journals (PDOAJ) • Philosopher’s Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Scientific Indexing Services (SIS) • Sjournals Index • TOC Premier • Türk Eğitim İndeksi • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (SBVT)Ulrich's Periodicals Directory

  Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Turan Güneş Bulvarı, 648. Cad. 649. Sok. No: 8, Oran, Çankaya, Ankara
  Telephone :+90-312-596-44-44 Fax :+90-312-596-44-44
  Email :info@beytulhikme.org

  Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri